Nova imatge corporativa

Des de fa temps TADESAN ha estat treballant en un rebranding de la seva marca per aconseguir un nou disseny, amb una línia més neta i moderna.

S’ha desenvolupat un manual d’imatge corporativa per tractar un disseny en els diferents ítems de l’empresa.

Logotip, colors, tipografies, packaging, plantilles, web, etc.